varingskollen Main rgb

varingskollen Main rgb

Trivselsregler i Varingskollen Alpinsenter

Det skal være gøy på ski!

Utgangspunktene i disse regler er basert på Skivettreglene anbefalt av Norske Skiheisers Forening. I tillegg er det utarbeidet retningslinjer av Samarbeidsutvalget (Tryvann Skisenter AS, Oslo Skikrets, representanter for alpin klubber og trenere).

 Reglene er som følger:

 1. Enhver skiløper må forholde seg slik at han ikke skader seg selv eller andre.
 2. Alle må avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk i bakken.
 3. Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening.
 4. Den som kommer bakfra, har ansvaret for å unngå kollisjon
 5. Den som kjører inn i eller krysser en bakke, må påse at dette skjer uten fare. Det samme gjelder etter stans.
 6. Stopp ikke på trange og uoversiktlige steder
 7. En skiløper på vei oppover må bare benytte ytterkantene av bakken.
 8. Skistoppere og sikkerhets snor på snowboarden er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.
 9. Følg Skilting, merking og anvisninger.
 10. Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.
 11. All slalåmkjøring, hopping, uaktsomhet ved heisavstigning eller andre aktiviteter i heisen som innebærer fare for mennesker og anleggsutstyr er forbudt.
 12. Snik, misbruk av heiskort og dårlig oppførsel i heiskøen er ikke tillatt. Dette vil bli påtalt.
 13. Kultur og atmosfære i anlegget skal bygge på felles respekt mellom gjester og medarbeidere i anlegget. Å sørge for sikkerhet, trygghet og trivsel er en felles grunnoppgav
 14. Hvis noen ikke følger anbefalninger og bryter mot disse reglene blir det først utdelt en advarsel som registreres. Hvis noen fortsetter å bryte disse reglene etter at ha fått en advarsel så kommer personen umiddelbart til å bortvises fra anlegget og heiskortet makuleres.

Varingskollen benytter seg av informasjonskapsler, les mer om vår bruk av cookies.